10-04-2024

1,6 miljoen euro subsidie voor veelbelovende behandeling ernstige longembolie

Het Maasstad Ziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Leids Universitair Medisch Centrum en de Vrije Universiteit van Amsterdam hebben samen met 8 andere topklinische en academische ziekenhuizen 1,6 miljoen euro subsidie ‘Veelbelovende zorg’ ontvangen van het Zorginstituut Nederland. Met deze subsidie wordt onderzocht of een katheterbehandeling bij een longembolie zo effectief is als dat de behandeling lijkt te zijn.

Intensivist Corstiaan den Uil is een van de hoofdonderzoekers van het onderzoek naar de behandeling van een ernstige longembolie.

Onderzoek naar veelbelovende Zorg

Voor de beste patiëntenzorg is onderzoek nodig. Maar onderzoek doen naar veelbelovende behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. De subsidieregeling Veelbelovende zorg is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt. Deze zorg wordt nog niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat de zorg minstens zo effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland. Om dit te bewijzen en te zorgen dat het vergoed wordt, is onderzoek nodig. Om dit te bewijzen en te zorgen dat het vergoed wordt, is onderzoek nodig.

Met de subsidieregeling Veelbelovende zorg kunnen behandelaren de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg onderzoeken. Zorginstituut Nederland voert de subsidieregeling Veelbelovende zorg uit, samen met ZonMw. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Klik hier voor meer informatie.

Corstiaan den Uil is intensivist in het Maasstad Ziekenhuis en heeft samen met vele anderen het aanvraagtraject doorlopen: “We moesten meerdere fases doorlopen en het onderzoek moet aan veel criteria voldoen. Het belang van het onderzoek is groot. Het is fantastisch dat we nu officieel goedkeuring hebben om het onderzoek uit te voeren en we de subsidie ontvangen.” 

Katheterisatie in plaats van stolseloplossend medicijn

Het onderzoek gaat over de behandeling bij een longembolie. Den Uil vertelt: “Bij een longembolie heeft een patiënt een bloedprop (stolsel) in een longslagader. Hierdoor kan het bloed niet goed door de longen stromen. Dit veroorzaakt kortademigheid en pijn. Bij de meest ernstige vorm van een longembolie, waarbij de bloeddruk laag (shock) wordt, is er een overlijdensrisico tot wel 77%. We behandelen deze patiënten nu met een stolseloplossend medicijn. We noemen dat een trombolyse. Maar deze medicijnen werken niet altijd en er is een groot risico op ernstige bloedingen, zoals hersenbloedingen. Graag willen we zowel het risico op sterfte als bloedingen verlagen.”

Over de veelbelovende behandeling vertelt Adriaan Kraaijeveld, interventiecardioloog in het UMC Utrecht: “Er is een katheterbehandeling op de markt gebracht waarmee het stolsel via een hartkatheterisatie snel kan worden weggezogen. Dat heet een trombectomie. Met ons onderzoek, de ‘Torpedo-NL-studie’*, gaan we onderzoeken of het inderdaad beter is om bij de ernstigste vorm van een longembolie een trombectomie uit te voeren in plaats van trombolyse toe te dienen. Hierbij kijken we naar de prognose voor de korte en lange termijn.”.

Standaard vergoed en betere kwaliteit

Als de ziekenhuizen kunnen aantonen dat een trombectomie een betere behandelmethode is dan zou het een standaardbehandeling kunnen worden die wordt vergoed. Dat betekent een betere overlevingskans en een hogere kwaliteit van leven voor patiënten met een ernstige longembolie.

Deelnemende ziekenhuizen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Maasstad Ziekenhuis en 11 andere topklinische en academische ziekenhuizen. Er zijn dan ook velen bij betrokken. De hoofdonderzoekers zijn Erik Klok van het Leids Universitair Medisch Centrum, Adriaan Kraaijeveld van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Wim Rietdijk van de Vrije Universiteit Amsterdam en Corstiaan den Uil van het Maasstad Ziekenhuis.

Wietske Vrijland, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis: “We feliciteren Corstiaan den Uil en zijn collega’s met het binnenhalen van de subsidie voor dit belangrijke onderzoek. Voor patiënten kan dit een groot verschil maken en zo wordt de zorg weer verder verbeterd.“

*TORPEDO-NL staat voor ThrOmbectomy in high-Risk Pulmonary Embolism – Device versus thrOmbolysis NetherLands