22-04-2024

Artikel in de Volkskrant: 'Met de app en de e-nurse houdt u binnenkort zelf uw gezondheid in de gaten.'

Patiënt mevr. Hoogeveen en Monique Valentijn van Santeon Zorg bij jou zijn samen met monitoringsverpleegkundige Tessa van der Zanden en bestuurder Sander Dekker van het Maasstad Ziekenhuis geïnterviewd door de Volkskrant over thuismonitoring.

Samen met de zes andere Santeon Ziekenhuizen neemt het Maasstad Ziekenhuis het digitale platform van het Medisch Servicecentrum in gebruik waarmee patiënten thuis in de gaten kunnen worden gehouden. Via dit platform gaan we naast onze eigen patiënten, ook patiënten van andere ziekenhuizen monitoren. Onlangs is gestart met een pilot waarin een groep astmapatiënten door het Maasstad Ziekenhuis succesvol gemonitord wordt. Onder de noemer ‘Zorg bij jou’ gaan de zeven Santeon ziekenhuizen hun gezamenlijke diensten met thuismonitoring in de toekomst verder uitbreiden. 

Patiënt mevr. Hoogeveen: “Als ik invul dat ik mijn puffers vaak moet gebruiken, dan kan ik er de klok op gelijk zetten dat verpleegkundigen van het monitoringscentrum mij binnen no time bellen om te vragen of ze nog iets voor me kunnen doen. Ik hoef niet over een drempel heen, of me af te vragen of mijn klachten erg genoeg zijn om te bellen.”

Tessa van der Zanden: ‘De luxe is dat wij de tijd hebben om te bellen en met de patiënt te bespreken hoe het gaat’, zegt Van der Zanden. ‘Wij geven patiënten een veilig gevoel, die wellicht stress en angst voelden door hun aandoening. Dat doet mijn verpleegkundig hart sneller kloppen.’

Sander Dekker: “Digitale toepassingen halen juist de overbodige consulten weg bij de artsen en verpleegkundigen, zodat zij hun aandacht kunnen richten op de  patiënten die zorg in het ziekenhuis hebben. ‘Het grotere doel is dat we eerder kunnen interveniëren door patiënten continu te monitoren. Zo voorkomen we dat patiënten via de spoedeisende hulp binnenkomen, we kunnen eerder lichtere zorg bieden. En we zien ze alleen als dat strikt noodzakelijk is, en niet standaard iedere drie of zes maanden.’

Monitoringsverpleegkundige Tessa van der Zanden aan het werk in het Monitoringscentrum van het Maasstad Ziekenhuis.