09-01-2024

Grotere rol oudejaarsvuurwerk in brandwondencentra tijdens jaarwisseling

De drukte in de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) rondom Oud & Nieuw was vergelijkbaar met vorig jaar. Opvallend is dat de centra meer patiënten zagen die brandwonden opliepen door categorie 2 vuurwerk, het vuurwerk dat alleen tijdens de jaarwisseling mag worden afgestoken. Ook werden de centra veel benaderd door andere ziekenhuizen voor telefonische consulten.

Uit een inventarisatie van het aantal vuurwerkslachtoffers dat is behandeld in de brandwondecentra blijkt dat 69 mensen brandwonden opliepen rondom de jaarwisseling. Het gaat hierbij om langere opnames, dagbehandelingen en poliklinische behandelingen. Dit aantal is vergelijkbaar met eerdere jaarwisselingen. Alleen tijdens de coronapandemie lag dit aantal lager.

Onder de slachtoffers zijn er dit jaar opvallend veel jongeren. Zij liepen de brandwonden vooral op door rondvliegend zwaarder oudejaarsvuurwerk (categorie 2) wat door anderen werd afgestoken. Eerdere jaren raakten zij vooral gewond door ongelukken met het zogenaamde kindervuurwerk, ook wel categorie 1 vuurwerk genoemd. Vorig jaar zagen de centra bijvoorbeeld veel slachtoffers met verwondingen aan de voet door een TikTok-challenge, maar deze slachtoffers bleven dit jaar uit.

Telefonische consulten

Waar het aantal slachtoffers tijdens de jaarwisseling stabiel was, bracht het aantal telefonische consulten aan andere ziekenhuizen en zorgverleners een drukke start van 2024 in de brandwondencentra. Dit jaar werden ze ten minste 29 keer benaderd door collega’s uit andere ziekenhuizen met vragen over de behandeling van brandwonden. Deze vragen gingen voornamelijk over de pijnmedicatie en wondzorg. Een teken dat de drie gespecialiseerde centra steeds beter worden gevonden door collega’s in overige ziekenhuizen.

Daarbij lijkt de voorlichting rondom het carbidschieten zijn vruchten af te werpen. De jaarlijkse BOCK-campagne, die zich richt op liefhebbers van deze traditie, lijkt voor een daling van het aantal slachtoffers in de centra te zorgen. Traditioneel worden de meeste slachtoffers gezien in het brandwondencentrum in Groningen, maar die behandelde dit jaar slechts vier patiënten. Vorig jaar waren dit er nog 12. Daarentegen kwamen in Beverwijk voor het eerst twee gewonden door deze traditie binnen. Ondanks de toegenomen populariteit, zagen de centra in totaal minder slachtoffers in vergelijking met eerdere jaren.

Samen werken aan preventie

Brandwondenzorg Nederland is een samenwerkingsverband van onder andere de drie Nederlandse brandwondencentra en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Zij wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. De drie Nederlandse Brandwondencentra zijn gevestigd in het Martini Ziekenhuis in Groningen, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.