07-05-2024

Maasstad Ziekenhuis sluit 2023 af met positief resultaat, maar staat voor financiële uitdaging in 2024

Het Maasstad Ziekenhuis sluit 2023 af met een positief financieel resultaat van € 3,9 miljoen. Dit is lager dan het begrote resultaat van € 4,4 miljoen. Het ziekenhuis kijkt terug op een jaar waarin goede stappen zijn gezet om als ziekenhuis financieel gezond te kunnen blijven, zowel op de korte als lange termijn.

Om kwalitatief goede en toegankelijke zorg te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst, zijn grote veranderingen en investeringen nodig.
Ziekenhuizen hebben te maken met een groeiende zorgvraag en een tekort aan zorgprofessionals. Daarnaast zijn er net als vorig jaar, sterk oplopende kosten voor materialen, personeel en energie. Hierdoor stijgen de kosten sneller dan de opbrengsten. Het ziekenhuis blijft kritisch kijken naar het slimmer inzetten van personeel, processen, digitale innovaties en netwerkzorg om in de toekomst te kunnen blijven werken aan zijn ambities.

Maasstad FIT

Met de introductie van het interne meerjarige programma Maasstad FIT  (Financieel gezond, Innovatief en Toekomstgericht) zijn belangrijke stappen gezet om te werken aan de financiële gezondheid van het ziekenhuis. Samen met medewerkers wordt gekeken waar kansen liggen om de financiële gezondheid van het ziekenhuis te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in goede ideeën om slimmer te werken en daardoor ook te besparen.

Bestuurder Sander Dekker: “We zijn blij met ons positief resultaat over 2023, maar het betekent niet dat we in alle rust naar de toekomst kijken. We zullen keuzes moeten maken ten aanzien van onze kostenhuishouding en investeringen. We werken daarom aan verbeteringen die nu én in de toekomst besparingen opleveren. Een goed voorbeeld hiervan is Maasstad FIT. Als Rotterdams ziekenhuis zetten we samen de schouders eronder. En dat kunnen wij als de beste.

Innovatieve, toekomstgerichte gezondheidszorg

In 2023 zijn mooie prestaties geleverd, passend binnen de strategie en ambities van het ziekenhuis. Er is hard gewerkt aan het realiseren van toekomstgerichte, innovatieve gezondheidszorg voor patienten en medewerkers. Een voorbeeld daarvan is thuismonitoring via Zorg bij jou , een samenwerkingsverband met 6 andere Santeon ziekenhuizen. Via het gezamelijke medisch servicecentrum worden patienten over het hele land thuis gemonitord. Hierdoor krijgen patienten zorg thuis als het kan, en fysiek in het ziekenhuis als het nodig is.  

Als topklinisch en innovatief ziekenhuis is het Maasstad Ziekenhuis wederom betrokken geweest bij diverse internationale en nationale medisch wetenschappelijke onderzoeken. Met succes is geïnvesteerd in medewerkers met opleidingen en loopbaanontwikkeling.

Bestuurder Wietske Vrijland: “Samen met onze medewerkers streven we ernaar om waarde toe te voegen aan de zorg voor onze patiënten, een goede werkomgeving voor onze collega’s en de samenwerking met onze zorg- en netwerkpartners. We hebben ondanks alle pittige uitdagingen, in 2023 mooie stappen gezet. Ik ben trots op ieders inzet.”