07-05-2024

MeeKijkConsult is vooral een MeeDenkConsult

“Het advies dat ik ontvang via een MeeKijkConsult (MKC) van de specialist helpt mij om snellere en betere zorg te leveren aan mijn patiënten. Ik vraag daarom vaak een MKC aan voor allerlei casussen.”

Annemarie Strengholt, huisarts bij ‘Dokters van nu’ in Barendrecht is een fervent gebruiker van het MeeKijkConsult (MKC). De informatie die zij hiermee ophaalt is duidelijk en letterlijk zwart op wit: het kan zo toegevoegd worden aan het patiëntendossier én de specialist kan op een zelfgekozen moment een compleet en wel doordacht advies opstellen. “Telefonisch overleg doe je alleen voor spoedzaken,” aldus Strengholt.

Ze heeft in haar praktijk legio voorbeelden waarbij een MKC nét die extra duidelijkheid verschaft waar je naar zoekt, of een behandeloptie oplevert die typisch vanuit de specialistenervaring komt, of waarvan de uitkomst een verwijzing onnodig maakt omdat de specialist de veronderstellingen van de huisarts kan bevestigen of versterken. Waardevolle interacties dus.  "Dat maakt een MeeKijkConsult echt een MeeDenkConsult."

Strengholt: “Voor de toekomst zie ik zoiets als een ‘anderhalflijnszorg’ voor me. Nu staan huisartsen en specialisten nog vrij los van elkaar maar onder andere door deze manier van samenwerken ontstaat er een soort organisch gebied waar 1e en 2e lijn in samenwerken. In dat gebied kunnen we elkaar helpen door verwijzingen en overdrachten goed af te stemmen waar nodig.”

 Natuurlijk is er ook wel een kritische noot te plaatsen: “Van belang bij een adviesvraag is dat de reactietermijn vaststaat en wordt aangehouden; zo is voor de huisarts maar ook voor de patiënt duidelijk waar rekening mee te houden.

Een MKC is laagdrempelig aan te vragen: ik kan vanuit het patiëntendossier in HIS met 1 klik naar VIPLive om een MKC aan te vragen en gelijk alle benodigde informatie toevoegen.”

Bent u huisarts en wilt u een MeeKijkConsult aanvragen bij het Maasstad Ziekenhuis? Kijk op onze website bij welke vakgroepen dit kan. Een meekijkconsult gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt.