06-05-2024

Positieve beoordeling snelle toets Anser Prostaatnetwerk door VGZ en Zilveren Kruis

Het Anser Prostaatnetwerk heeft van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis goedkeuring ontvangen voor de snelle toets van het ingediende transformatievoorstel. Dit voorstel beschrijft de aanpak van de transformatie van de prostaatkankerzorg binnen Anser.

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zet in op impactvolle transformatieprogramma’s om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt daarvoor transformatiegeld beschikbaar. Aanvragen worden eerst in een ‘snelle toets’ beoordeeld op de verwachte impact. De volgende stap is het indienen van het nader uitgewerkte transformatieplan voor een definitieve ‘go’, waarna de plannen ook echt tot uitvoering worden gebracht in de praktijk.

Met het transformatiegeld wil Anser voornamelijk investeren in het vergroten van de toegankelijkheid van zorg, het verminderen van de wachtlijsten en het terugbrengen van kosten:   

  • Uitbreiding van activiteiten naar de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg, zodat verwijzingen naar tweedelijnszorg verminderen.
  • Het op elkaar aan laten sluiten van het (informatie)traject dat de patiënt aflegt binnen een zorgtraject tussen verschillende zorgaanbieders. Doel is om tijdwinst voor zowel patiënt als zorgprofessional te realiseren.
  • Het verschuiven van bepaalde taken of verantwoordelijkheden van artsen of specialisten, naar andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en nurse practitioners. Technologie en procesoptimalisatie gaan leiden tot efficiëntere inzet van zorgprofessionals zodat meer patiënten geholpen kunnen worden.
  • Het creëren van milieuwinst door minder reisbewegingen van patiënten. Daarnaast het verminderen van het gebruik van incontinentiemateriaal waardoor ook het milieu minder belast wordt.

Chris Bangma, medisch directeur Anser prostaatnetwerk: “We zijn heel blij met de goedkeuring van de snelle toets en het vertrouwen dat hieruit blijkt van de zorgverzekeraars. Samen met onze partnerziekenhuizen en eerstelijnszorgverleners gaan we aan de slag met het verder uitwerken van het transformatieplan om de zorg voor de patiënt te kunnen blijven garanderen. Het is de bedoeling dat dit straks ook andere netwerken in Nederland gaat helpen om zorg te verbeteren.”

Over het Anser prostaatnetwerk

Binnen het Anser prostaatnetwerk werken zes ziekenhuizen nauw met elkaar samen in de zorg voor patiënten met prostaatkanker. Dit zijn het Maasstad Ziekenhuis, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en Erasmus MC. Het doel van het prostaatnetwerk is het ‘aantoonbaar’ verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met prostaatkanker met aandacht voor doelmatige zorg.