Holtermonitoring

Bij een holtermonitoring (24-uurs-ECG) wordt het electrocardiogram door middel van een draagbaar toestel gedurende 24 uur gevolgd. Men gebruikt dit voor het opsporen van ritmestoornissen (bij mensen met hartkloppingen of na een infarct). In sommige gevallen wordt zelfs gedurende meerdere dagen tot een week het hartritme geregistreerd. Voor meer informatie lees de patiëntenfolder onderaan de pagina.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Cardiologie
Alle onderzoeken van A tot Z