Ideeën, adviezen of suggesties?

Heeft u ideeën, adviezen, suggesties? Vult u dit formulier in en wij nemen het in behandeling.

Let op!

  • In verband met de bescherming van uw persoonsgegevens, is dit formulier alleen bestemd voor algemene vragen.
  • Hebt u medisch inhoudelijke vragen of wilt u brieven doorsturen, neem dan (telefonisch) contact op met de betreffende afdeling.
  • Een klacht indienen kan via het digitale klachtenformulier

Algemeen

LET OP! Emailadres in kleine letters invoeren.

Het Maasstad Ziekenhuis hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt om uw vraag of opmerking te behandelen. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Voor meer informatie, raadpleeg onze privacyverklaring.