Nuttige links Bariatrie Expertisecentrum

Het behandelprogramma van het Maasstad Ziekenhuis voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar.