Resultaten na de operatie

Het is voor de operatie niet te voorspellen hoeveel en hoe snel u gewicht zult verliezen. Het percentage gewicht dat u kunt verliezen, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

 • Leeftijd;
 • Gewicht voor de operatie;
 • Algemene gezondheid;
 • Soort bariatrische operatie;
 • Wel of niet gaan sporten;
 • Opvolgen van voedingsadviezen;
 • In staat zijn tot verandering van leefstijl;
 • Steun van familie en/of vrienden;
 • Motivatie.

Mensen met een hogere body mass index (BMI) hebben de neiging om meer gewicht te verliezen dan mensen met een lagere BMI. Echter, personen met een lagere BMI zullen een groot percentage van het overgewicht kwijtraken en hun ideaalgewicht beter kunnen benaderen. Mensen met Diabetes type 2 verliezen over het algemeen iets minder gemakkelijk lichaamsgewicht dan mensen zonder Diabetes type 2.

Toch is chirurgie een effectieve methode om de gezondheidsproblemen ten gevolge van ernstig overgewicht te verbeteren en onder controle te houden. Zo is er bij mensen met Diabetes type 2 misschien sprake van minder gewichtsverlies maar is er vaak wel een uitstekende verbetering van hun diabetes merkbaar.

Resultaten van bariatrische chirurgie in het Maasstad Ziekenhuis:
De bariatrische zorg van het Maasstad Ziekenhuis is door zorgverzekeraar CZ beoordeeld als de ‘Beste Zorg’. Dit betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de hoogst gestelde kwaliteitseisen voor deze zorg.

 • Bij 88% van de behandelde patiënten in het Maasstad Ziekenhuis kan een gewichtsafname van meer dan 50% worden bereikt.
 • Het percentage patiënten bij wie binnen 30 dagen na de operatie opnieuw een operatie plaatsvindt, betreft 1,2% (beter dan het landelijk gemiddelde van 2,2%).
 • Het percentage patiënten dat in het tweede jaar na de operatie is gestopt met het begeleidingstraject is 7,9% (beter dan het landelijk gemiddelde van 27,1%). Dit onderwerp vinden wij erg belangrijk binnen het Maasstad Ziekenhuis.

Vermindering gezondheidsrisico's
Bariatrische chirurgie is géén cosmetische chirurgie, maar een middel om gezondheidsrisico's te verminderen door middel van gewichtsverlies. Een operatie is dus een hulpmiddel. Het is van groot belang dat u zich realiseert dat een maagverkleinende operatie onvoldoende resultaat zal hebben, wanneer u niets verandert aan uw eet- en bewegingspatroon. Gewicht verliezen kost veel energie en aandacht, ook ná de operatie.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat gewicht verliezen niet zonder steun van uw naasten gaat. Neem daarom altijd iemand mee die u steunt tijdens de bezoeken op de polikliniek en de periode voor en na de operatie.