Patiëntervaringen Gebroken rib

Binnen het specialisme Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis worden er veel ongevalsoperaties (onder andere botbreuken, letsels aan pezen, snijwonden) gedaan. Graag laten wij patiënten zelf vertellen hoe zij de behandeling, de specialisten en het ziekenhuis ervaren.