Compleet aanbod

Bij de polikliniek Dermatologie staat naast de behandeling ook het onderzoek en de nazorg centraal.

U wordt voor, tijdens en na de behandeling uitstekend begeleid. Zo worden uw klachten en uw medische voorgeschiedenis uitgebreid geïnventariseerd en worden er - afhankelijk van uw klachten - onderzoeken verricht zoals een biopsie van de huid, een epicutaantest, een intracutaantest en een kweekonderzoek.