Terug

Verpleegafdelingen

Er zijn voor de specialismen Interne Geneeskunde, Maag-, Darm, en Leverziekten, Oncologie en Hematologie en Longgeneeskunde totaal vijf verpleegafdelingen, onderverdeeld naar specialisme.

In een notendop

Op een afdeling hebben we maximaal 32 bedden, verdeeld over 16 éénpersoonskamers en 4 vierpersoonszalen. De afdeling Oncologie beschikt over 18 éénpersoonskamers....

Op een afdeling hebben we maximaal 32 bedden, verdeeld over 16 éénpersoonskamers en 4 vierpersoonszalen. De afdeling Oncologie beschikt over 18 éénpersoonskamers.

Of u als patiënt geplaatst wordt op een éénpersoonskamer of een vierpersoonszaal hangt af van verschillende factoren, zoals de zorgbehoefte, de ernst van de ziekte, de eventuele noodzaak tot isolatie, en de beschikbaarheid van een kamertype.

Op de afdeling komt u in aanraking met verpleegkundigen (waarvan sommigen in opleiding), afdelingssecretaresses, co-assistenten, arts-assistenten (in opleiding), medisch specialisten, vrijwilligers, dietisten, fysiotherapeuten etc. Op doordeweekse dagen is de leidinggevende verpleegkundige (teamleider) aanwezig.

Dagelijkse gang van zaken

Er loopt doordeweeks dagelijks een arts-assistent bij u langs voor de beoordeling van uw situatie en uitleg over de verdere onderzoeken en behandelingen.

Er loopt doordeweeks dagelijks een arts-assistent bij u langs voor de beoordeling van uw situatie en uitleg over de verdere onderzoeken en behandelingen.

De arts-assistent is uw eerste aanspreekpunt voor het bespreken van uw ziekteverschijnselen en medisch-inhoudelijke vragen. Eén tot twee keer per week komt de superviserende medisch specialist samen met de arts-assistent bij u langs. In het weekend komt zo nodig de dienstdoende arts langs.

Hoofdbehandelaar

Het Maasstad Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Op iedere verpleegafdeling werken twee tot drie arts-assistenten onder supervisie van een medisch specialist....

Het Maasstad Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Op iedere verpleegafdeling werken twee tot drie arts-assistenten onder supervisie van een medisch specialist.

Deze medisch specialist is uw hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijke voor de geleverde zorg. Het kan zijn dat uw medisch specialist van de polikliniek niet de hoofdbehandelaar is tijdens de opname op de verpleegafdeling. Uiteraard vindt er zo nodig overleg plaats met uw specialist van de polikliniek.

Informatievoorziening via arts of verpleging

Er wordt vanuit de verpleging geen informatie verschaft over uitslagen van onderzoeken en behandeling.

Er wordt vanuit de verpleging geen informatie verschaft over uitslagen van onderzoeken en behandeling.

U kunt hiervoor een gesprek aanvragen met de zaalarts. Hier mogen ook enkele familieleden bij aanwezig zijn. Heeft u vragen over de verzorging, dan kunt u daarvoor terecht bij de verpleegkundige.

Het is wenselijk dat er per patiënt één contactpersoon opgegeven wordt waarmee informatie gedeeld wordt. Wij gaan er dan van uit dat deze contactpersoon de overige familie informeert. Wanneer u de afdeling wilt bellen, kan dit het beste tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur.

Bezoektijden

De bezoektijden zijn dagelijks van 14.00 tot 19.30 uur. Indien bezoekers buiten deze tijden willen komen, kan dit overlegd worden met de verpleegkundige.

De bezoektijden zijn dagelijks van 14.00 tot 19.30 uur. Indien bezoekers buiten deze tijden willen komen, kan dit overlegd worden met de verpleegkundige.

Het aantal bezoekers per patiënt is maximaal twee in verband met het zorgproces dat ook tijdens het bezoekuur gewoon doorgaat. Bezoek wordt gevraagd om hier rekening mee te houden. Natuurlijk mogen bezoekers elkaar afwisselen.

Ontslag uit het ziekenhuis

Voorafgaand aan het ontslag wordt geëvalueerd of de patiënt naar huis mag of dat plaatsing in een verzorgingshuis of verpleeghuis noodzakelijk is.

Voorafgaand aan het ontslag wordt geëvalueerd of de patiënt naar huis mag of dat plaatsing in een verzorgingshuis of verpleeghuis noodzakelijk is.

In deze evaluatie wordt door de transferverpleegkundige vaak uitvoerig overlegd met de familie van de patiënt. Verder wordt in kaart gebracht of er nog extra hulp of (thuis)zorg ingeschakeld moet worden. Denk bijvoorbeeld aan maaltijdverstrekking, huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging.

Wanneer het ontslag akkoord is, is er enige tijd nodig om alle afspraken in orde te maken. De verpleging spreekt daarom een tijd af voor het ontslag. Bij het ontslag wordt informatie gegeven over vervolgafspraken, medicijngebruik en wordt de geleverde zorg geëvalueerd. De persoon die de patiënt komt ophalen doet er goed aan om hiervoor de tijd te nemen om mee te luisteren (zo nodig). Het is dan ook niet handig om de auto in het Kiss en Ride gebied achter te laten. Wanneer er bij thuiskomst nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met de afdeling (bij voorkeur tijdens kantoortijd).

Infectiepreventie/isolatiemaatregelen

Op de verpleegafdelingen van het Maasstad Ziekenhuis worden patiënten soms apart verpleegd (isolatie) ter voorkoming van verspreiding van (resistente) bacteriën...

Op de verpleegafdelingen van het Maasstad Ziekenhuis worden patiënten soms apart verpleegd (isolatie) ter voorkoming van verspreiding van (resistente) bacteriën en virussen.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.