Specialisten Neonatologie

Bij de behandeling van uw kind is een groot team betrokken. Dit team bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen zoals NIDCAP-verpleegkundigen, HC-verpleegkundigen en borstvoedingsdeskundigen. Tevens maken een medisch maatschappelijk werker, kinderpsychologe, kinderfysiotherapeut en logopedist deel uit van het team. Drie kinderartsen met het specialisme Neonatologie zijn samen met de arts-assistenten en de verpleegkundig specialist medisch verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Dhr. dr. M.G.A. Baartmans

Kinderarts
Kindergeneeskunde | Neonatologie | Brandwondencentrum

Lees meer
Dhr. dr. M.G.A. Baartmans

Dhr. J.C.A. de Klerk

Kinderarts
Kindergeneeskunde | Neonatologie

Lees meer
Dhr.  J.C.A. de Klerk

Mevr. H.G. Stas

Kinderarts
Kindergeneeskunde | Neonatologie | Brandwondencentrum

Lees meer
Mevr.  H.G. Stas

Mevr. K. van der Velde

Kinderarts
Kindergeneeskunde | Neonatologie

Lees meer
Mevr.  K. van der Velde

Dhr. R. Willemsen

Verpleegkundig specialist
Neonatologie

Lees meer
Dhr.  R. Willemsen