Kwaliteitskeurmerken en certificaten

Een kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat een ziekenhuis aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. Het MDL Centrum van het Maasstad Ziekenhuis beschikt over onderstaande kwaliteitskeurmerken en certificaten.

HKZ certificaat

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is gebaseerd op de ISO 9001 norm en compatibel met de NTA 8009:2011. Het HKZ certificatieschema Endoscopie bevat normen voor externe toetsing van patiëntveiligheid. Certificatie wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde Certificerende Instelling. Voldoen aan de normen leidt tot afgifte van een HKZ-Veiligheidscertificaat.

Het MDL Centrum heeft het HKZ certificaat voor patiëntveiligheid in 2020 behaald. Met het behalen van het certificaat laat het MDL Centrum zien dat het voldoet aan de hoge eisen van patiëntveiligheid. Dat is terug te zien in de zorg voor patiënten, de organisatie en logistiek van de afdeling en in de cultuur waar de zorgprofessionals continu leren en zichzelf blijven ontwikkelen. Daarbij wordt vanuit het perspectief van de patiënt voortdurend gewerkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Het HKZ certificaat is drie jaar geldig en tussentijdse jaarlijkse toetsing op patiëntveiligheid is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.