Kwaliteitskeurmerken en certificaten

Een kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat een ziekenhuis aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. De Oncologie en Hematologie polikliniek van het Maasstad Ziekenhuis beschikt over onderstaande kwaliteitskeurmerken en certificaten.

ESMO Designated Centre of Integrated Oncology and Palliative Care

Het Maasstad Ziekenhuis heeft accreditatie ontvangen van European Society for Medical Oncology. Met deze accreditatie wordt het Maasstad Ziekenhuis erkend voor het bieden van uitgebreide dienstverlening op het gebied van ondersteunende en palliatieve zorg binnen het oncologisch zorgtraject.

JCI accreditatie (Joint Commission International)

Het Maasstad Ziekenhuis heeft de JCI accreditatie ontvangen. Ook de Oncologie en Hematologie polikliniek participeert hierin en conformeert zich aan de gestelde eisen. In de route naar accreditatie zijn bezoeken van de commissie geweest die letten op verbeterpunten en eisen waaraan de afdeling moet voldoen. Speerpunten voor ons zijn hierbij: infectiepreventie, patiëntenidentificatie, valpreventie, patiëntveiligheid en patiënttevredenheid.

VMS (Veiligheid Management Systeem)

In de afgelopen jaren zijn de Nederlandse ziekenhuizen aan de slag gegaan en hebben een aantal items opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorop stond hierbij de veiligheid van de patiënt. Een groot deel van het personeel heeft derhalve diverse door de Maasstad Academie ontwikkelde e-learningmodules gevolgd. Er werd geparticipeerd in de ontwikkeling van beleid ten aanzien van diverse onderwerpen. Voor Oncologie en Hematologie zijn belangrijke thema's: veilig werken met cytostatica en digitaal voorschrijven van cytostatica.

Prestatie-indicatoren

Elk kwartaal komen diverse disciplines bij elkaar om te beoordelen of de behandeling en begeleiding conform de landelijke richtlijnen en resultaten verlopen.