Specialisten Bewegingsagogie

De afdeling Bewegingsagogie bestaat uit een aantal bewegingstherapeuten die werkzaam zijn op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde.