Specialisten Spoedeisende Hulp

Op de Spoedeisende Hulp werken verschillende disciplines en type medewerkers met elkaar samen.

Medisch manager

Dokter J. Vermeulen is traumachirurg en dokter M.A. van den Dorpel is internist en beide zijn tevens medisch manager van de Spoedeisende Hulp. Zij vormen samen met de manager van de zorgeenheid Spoedeisende Hulp het duaal management. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de zorgeenheid. De medisch manager richt zich vooral op de medische inhoud. De zorgmanager houdt zich met de bedrijfsvoering bezig. Inhoudelijk is per patiënt de medisch specialist verantwoordelijk die zelfstandig de behandelovereenkomst aangaat met de eigen patiënt.

dr. J. Vermeulen
dr. J. Vermeulen


dr. M.A. van den Dorpel

Arts-assistent

Een arts-assistent is dagelijks op de Spoedeisende Hulp aanwezig en beoordeelt uw klachten. De behandeling spreekt de arts-assistent veelal af na overleg met een medisch specialist.  

Baliemedewerker

Bij binnenkomst op de Spoedeisende Hulp meldt u zich bij de baliemedewerker, die u inschrijft als patiënt. Voor inschrijving zijn uw verzekeringsbewijs en legitimatiebewijs nodig. De baliemedewerker maakt eventueel ook vervolgafspraken voor u.

Gipsverbandmeester 

Een gipsverbandmeester behandelt – onder andere door het aanleggen van (kunststof) gipsverbanden – patiënten die aan het steun- en bewegingsapparaat afwijkingen, ziekten of letsels hebben.

Leerling en stagiair

Op de Spoedeisende Hulp werken leerling Spoedeisende Hulp verpleegkundigen en stagiaires van verschillende opleidingen. Zij voeren verschillende werkzaamheden uit onder begeleiding van een Spoedeisende Hulp verpleegkundige.

Medewerker Patiëntenservice

Een medewerker Patiëntenservice verricht diverse huishoudelijke taken voor de Spoedeisende Hulp en het Observatorium en serveert maaltijden en dranken aan patiënten die op het Observatorium verblijven. Hiermee ondersteunt hij of zij de verpleging, zodat een verpleegkundige zich kan richten op de kerntaken.

Medisch specialist

Een medisch specialist is eindverantwoordelijk voor uw behandeling en is de supervisor van de arts-assistent.  

Nurse practitioner

De nurse practitioner beoordeelt en behandelt zelfstandig patiënten met ongecompliceerde aandoeningen. Om de doorstroming van patiënten te bespoedigen, zet de nurse practitioner een "behandelstraat" op. De nurse practitioner ziet de binnengekomen patiënten, stelt een medische diagnose en start de behandeling. Zo worden de patiënten met een niet-acuut levensbedreigende aandoening eerder behandeld, waardoor de wachttijd op de Spoedeisende Hulp aanzienlijk afneemt. Bijkomend voordeel is dat een arts-assistent meer tijd krijgt om meer urgente patiënten te behandelen.

Spoedeisende Hulp verpleegkundige

De triage, eerste opvang en behandeling wordt uitgevoerd door een Spoedeisende Hulp verpleegkundige. Hij of zij is voor u het eerste aanspreekpunt tijdens uw verblijf op de Spoedeisende Hulp.  

Verpleegkundige Observatorium

Een verpleegkundige Observatorium is er voor de opvang, begeleiding en verzorging van patiënten van alle specialismen op het Observatorium.