Delier

Een delier is een plotseling optredende verwardheid. Het delier heeft een onderliggende lichamelijke oorzaak en zodra de lichamelijke toestand verbetert, neemt de verwardheid meestal af. De periode van verwardheid kan variëren van enkele uren tot een paar weken. Hoe lang dit duurt, hangt onder andere af van de ernst van de ziekte, de leeftijd, medicijngebruik en het  functioneren van het geheugen.

Een delier kan verschillende oorzaken hebben. Veel voorkomende oorzaken zijn bijvoorbeeld een heupfractuur, operatie, infecties en medicijnen. Ouderen en patiënten met reeds bestaande geheugenproblemen of een eerder doorgemaakt delier hebben een groter risico op een delier.

Geriatrie
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z