Ondervoeding bij ouderen

Ondervoeding door ziekte is een veel voorkomend probleem. Ongeveer één op de vier patiënten is ondervoed of loopt het risico om ondervoed te raken. Ondervoeding komt ook frequent voor bij ouderen, ongeveer 30% van de kwetsbare ouderen die thuis wonen en hulp krijgen van de thuiszorg zijn ondervoed. Deze percentages liggen nog hoger bij ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen en bij ouderen in het ziekenhuis.

Er is sprake van ondervoeding bij een Body Mass Index van kleiner dan 20 en bij onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 10% in de afgelopen zes maanden, of meer dan 5% in de laatste maand. Oorzaken voor verhoogde kans op ondervoeding bij ouderen zijn onder andere, verminderd dorst- en hongergevoel, chronische ziekten, medicijnen, dementie en verminderde eetlust door psychologische klachten.

Ondervoeding kan leiden tot verminderde weerstand voor ziektes, mobiliteitsproblemen en heeft meestal tot gevolg dat het herstel minder snel gaat en de reactie op de behandeling niet optimaal is. Ondervoeding moet daarom zo snel mogelijk herkend en behandeld worden. In het ziekenhuis worden er aan de patiënten vragen gesteld over onder andere het gewichtsverloop en de voedingsintake om te beoordelen of er extra aandacht nodig is voor de voedingstoestand.

Geriatrie
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z