10-02-2023

Zaak tegen internist die voorheen bij Maasstad Ziekenhuis werkte vandaag voor tuchtcollege

Vrijdag 10 februari 2023 diende voor het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam de zaak tegen de internist die voorheen werkzaam was in het Maasstad Ziekenhuis. Drie co-assistenten verwijten de internist (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De internist voerde verweer. Op 24 maart 2023 doet het tuchtcollege uitspraak.

Halverwege november 2021 ontving het Maasstad Ziekenhuis de eerste interne melding van grensoverschrijdend gedrag door de internist. Sindsdien is de internist niet meer werkzaam geweest in het Maasstad Ziekenhuis. Direct nadat de gebeurtenissen plaatsvonden is aan de co-assistenten ondersteuning aangeboden. 

Strafrechtelijk onderzoek

Naast de tuchtzaak loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. In het belang van dat onderzoek kunnen wij geen verdere informatie delen.

Grensoverschrijdend gedrag niet geaccepteerd
Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd in het Maasstad Ziekenhuis. Iedereen moet er veilig kunnen werken en verblijven. Dit is ook vastgelegd in de gedragsregels.
 

Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze grensoverschrijdend gedrag helpen te voorkomen. Hiervoor wordt continu aandacht gevraagd binnen een ziekenhuisbreed programma. Het Maasstad Ziekenhuis heeft duidelijke procedures voor als er toch grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.

Patiënten kunnen terecht bij behandelaar of klachtenfunctionaris

Patiënten kunnen terecht bij hun behandelaar of bij de klachtenfunctionaris als zij grensoverschrijdend gedrag ervaren in het Maasstad Ziekenhuis. De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar op: 010-2913014 en per mail op: klachtenfunctionaris@maasstadziekenhuis.nl. 

Begeleiding voor medewerkers
Medewerkers die met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen, kunnen dit (digitaal) melden. Hen wordt begeleiding op maat aangeboden door het Team Ondersteuning Medewerkers Maasstad (TOMM). Ook zijn er vertrouwenspersonen met wie zij in gesprek kunnen.


Het Maasstad Ziekenhuis vraagt zowel patiënten als medewerkers melding te maken van grensoverschrijdend gedrag.