02-03-2023

Santeon doorloopt ‘snelle toets’ voor IZA-transformatiegelden als eerste succesvol

Als eerste landelijke zorgaanbieder dienden de zeven Santeon ziekenhuizen gezamenlijk een aanvraag in voor transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het geld is bedoeld voor het oprichten van een digitaal thuismonitoringscentrum. Het Maasstad Ziekenhuis is één van de Santeon ziekenhuizen.

Bij het digitaal thuismonitoringscentrum kunnen patiënten vanuit heel Nederland straks terecht voor hybride zorg. Dat betekent dat patiënten zorg digitaal en thuis ontvangen als dat kan en fysiek in het ziekenhuis als het nodig is.

Verwachte impact getoetst
Binnen het IZA is transformatiegeld beschikbaar voor programma’s die de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed houden. De verwachte impact van de programma’s wordt beoordeeld tijdens een ‘snelle toets’. Het voorstel van Santeon heeft deze toets succesvol doorlopen.

Zorg samen organiseren en verdelen
Met de ontwikkeling van een gezamenlijk thuismonitoringscentrum kan de zorg effectiever worden ingericht, zowel voor patiënten als voor zorgverleners. De Santeon ziekenhuizen kunnen op deze manier de zorg met elkaar organiseren en verdelen.

Eerste stappen gezet
De zeven ziekenhuizen zijn al volop bezig met het standaardiseren van protocollen en manier van werken voor corona, griep (influenza), zwangerschapsdiabetes en COPD.

Meer informatie
Lees voor meer informatie het uitgebreide bericht op de website van Santeon.