Bloedonderzoek bij verdenking op multipel myeloom

Voor het bloedonderzoek wordt er wat bloed bij u afgenomen. Vervolgens wordt onderzocht welke soorten eiwitten in het bloed aanwezig zijn en in welke hoeveelheid: het eiwitspectrum. Op deze manier is het M-proteïne op te sporen en is de hoeveelheid ervan te meten. Ook wordt onderzocht of het bloed verhoogde hoeveelheden van afbraakproducten bevat. De hoeveelheid calcium kan bijvoorbeeld hoger zijn dan normaal, wat kan duiden op botaantasting. De hoeveelheden urinezuur en creatinine kunnen hoger zijn dan normaal, wat kan duiden op een verminderde nierwerking.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Oncologisch Centrum
Alle onderzoeken van A tot Z