Echo-endoscopie bij maag-, darm- en leverziekten

Dit is een inwendig onderzoek van de organen van en rondom het maag-darmkanaal met behulp van een endoscoop waarop naast de camera een echokop is gemonteerd. Door de weerkaatsing van geluidsgolven direct tegen weefsel wordt er beeld verkregen.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Maag-, Darm- en Leverziekten
Alle onderzoeken van A tot Z