Histologische punctie

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om een histologisch biopt uit te voeren. Hiervoor dient een afzonderlijke afspraak te worden gemaakt. De radioloog neemt door middel van een holle naald onder plaatselijke verdoving een stukje weefsel weg. Een biopsie kan op twee manieren worden uitgevoerd: onder echogeleiding of met behulp van het mammografie-apparaat. Op deze manier wordt er meer informatie over de aard van het weefsel verkregen. Het stukje weefsel wordt vervolgens opgestuurd naar het laboratorium. De uitslag krijgt u enkele dagen na het onderzoek.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Oncologisch Centrum
Alle onderzoeken van A tot Z