Laparoscopie (kijkonderzoek)

Laparoscopie betekent letterlijk: in de buik kijken. Door middel van een sneetje in de buik gaat de uroloog met een laparoscoop naar binnen om zo de organen te bekijken. Deze techniek wordt niet in elk ziekenhuis toegepast. De urologen van het Maasstad Ziekenhuis hebben echter al geruime tijd ervaring met deze techniek.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Urologie
Alle onderzoeken van A tot Z

Wilt u meer weten?