Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte. Met behulp van een mediastinoscopie kan onderzocht worden of naast de luchtpijp en achter het borstbeen afwijkend weefsel of zieke lymfeklieren aanwezig zijn. Mede op basis van dit weefselonderzoek bepaalt de arts de verdere behandeling van uw longziekte. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder onderaan de pagina.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Longgeneeskunde
Alle onderzoeken van A tot Z

Wilt u meer weten?