Opleidingscatalogus

Hier vindt u informatie over het cursusaanbod binnen het Maasstad Ziekenhuis. Wanneer medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis vaardig en kundig functioneren draagt dit bij aan het succesvol zijn van de organisatie. Daarvoor is het noodzakelijk dat medewerkers goed worden opgeleid. Naast de, voor de functie essentiële, beroepsopleiding worden er in het Maasstad Ziekenhuis aanvullende deskundigheidsbevorderende leertrajecten ontwikkeld. Als medewerkers goed opgeleid zijn is het zaak om hen duurzaam inzetbaar te houden. Door te investeren in leren en ontwikkelen van medewerkers zullen medewerkers zich persoonlijk ontwikkelen. Dit leidt vervolgens tot ontwikkeling van de organisatie met uiteindelijk een groei van resultaten voor de organisatie.

In deze opleidingscatalogus zijn de bij- en nascholingen opgenomen die, al dan niet met externe partijen, ontwikkeld en aangeboden worden. Het aanbod wordt pas ingezet nadat de opleidingsvraag is besproken en de gewenste resultaten in een opleidingsplan zijn beschreven. Vervolgens wordt er m.b.v. dit aanbod een passend leertraject aangeboden. Het Maasstad Ziekenhuis timmert aan de weg op het gebied van onderwijsinnovatie.

Dankzij Maaswijzer (de digitale leeromgeving - ook wel een leermanagementsysteem genoemd) kun je zelf je tijd indelen en online leren op je eigen niveau en in je eigen tempo. Steeds meer maken we bij scholing gebruik van e-learningmodules en online trainingen en toetsen! E-learning is scholing die digitaal wordt aangeboden. Deze scholing kan op zichzelf staan, maar ook gecombineerd worden met een praktijkdeel. Wanneer je e-learning gaat volgen, word je uitgenodigd via Maaswijzer.