Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. In de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) staan de voorbehouden handelingen. Daarin staat ook vermeld wie ze zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren. Wie voorbehouden handelingen uitvoert moet dat deskundig en zorgvuldig doen. Ook moet hij door kennis en vaardigheid bekwaam zijn. Anders ontstaan onverantwoorde risico's voor de gezondheid van de patiënt.

In het Maasstad Ziekenhuis zijn de volgende scholingen op het gebied van voorbehouden handelingen:

Centrale veneuze katheter
Contrastvloeistof toedienen via een infuusnaald en/of hogedrukspuit
Enterale toedieningswegen
Hielprik
Intramusculair injecteren
Katheteriseren man
Katheteriseren vrouw
Maagsonde - inbrengen en verzorgen
Perifeer infuus
Poortkatheter
Subcutaan injecteren
Thoraxdrainage
Toedienen van bloed en bloedproducten
Toedienen van zuurstof
Toediening gereed maken van parenteralia
Uitzuigen en bronchiaal toilet
Venapunctie
Vingerprik - algemeen