Aanmelding zorgverlenersportaal

Geef hieronder uw persoonlijke uzi-nummer door. Dit nummer staat niet vermeld op uw uzi-pas.

Met het nummer dat op uw pas staat, kunt u uw uzi-nummer opzoeken op deze website: Uitgegeven UZI-passen

Praktijkgegevens

Aanvrager

Zorgverlenersportaal voor alle huisartsen in uw praktijk?

Wilt u als praktijkhouder een collega huisarts, werkzaam binnen dezelfde (groeps)praktijk, machtigen tot het inzien van de medische gegevens van uw patiënten via zorgverlenersportaal? Neem dan contact op huisarts@maasstadziekenhuis.nl