Geef een compliment!

Het Maasstad Ziekenhuis wil dicht bij de mensen staan. Met goede medische zorg, heldere informatie en een vlotte en vriendelijke behandeling. Wilt u een compliment geven aan een medewerker, een afdeling, of aan het hele ziekenhuis? U kunt uw positieve ervaringen met het Maasstad Ziekenhuis melden via de website www.zorgkaartnederland.nl.

Algemeen

LET OP! Emailadres in kleine letters invoeren.

Het Maasstad Ziekenhuis hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt om uw compliment of opmerking te behandelen. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Voor meer informatie, raadpleeg onze privacyverklaring.