Patiëntenfolders Cardiologie

Hieronder treft u een overzicht van de patiëntenfolders van het specialisme Cardiologie.

 • 20 Minuten bloeddrukmeting
 • Belkaartje Cardiologie
 • Cardiac Care - Hartbewaking
 • Cardioversie - Dag of meerdaagse opname
 • Dobutamine stress echocardiografie
 • Echo/doppler
 • Een bypass- of omleidingsoperatie van de kransslagaders
 • Eerste Hart Hulp
 • Ergometrie
 • Hartkatheterisatie
 • Hartkatheterisatie- en/of stentbehandeling
 • Hartrevalidatie
 • Hartritmeregistratie met een eventrecorder
 • Holteronderzoek
 • Implanteerbare Cardioverter Defibrillator
 • Kaartje pacemaker ICD visite
 • Leefregels - na een hartcatheterisatie en/of dotterbehandeling
 • Leefregels na een ICD-/ pacemakerimplantatie en/of draadwissel
 • Leefregels na een ICD-/pacemakerwissel
 • Myoview onderzoek
 • Persoonlijke richtlijnen hartfalen patiënten
 • Slokdarm echocardiogram (TEE)
 • Sotalol en het controle hartfilmpje (ECG)
 • Verpleegafdeling Neurologie/Cardiologie
 • Welkom op de polikliniek Cardiologie