Meer over Bloedafname

De afdeling Bloedafname is onderdeel van het Maasstadlab. Op het Maasstadlab wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week laboratoriumonderzoeken verricht.

Afhalen verzamelmateriaal of afgifte materiaal

Bij de balie van de bloedafname kunt u potjes afhalen voor verzameling van urine en/of faeces. Voor afgifte van materiaal kunt u zich melden bij dezelfde balie.

Uitslag onderzoek

Uw arts zal de uitslag van het onderzoek u persoonlijk meedelen.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2018

Bij een onderzoek onder 449 personen op de bloedafname werd door 94% van de personen een wachttijd van minder dan 30 minuten gerapporteerd. De ondervraagde personen gaven de bloedafname een gemiddeld rapportcijfer van 8,5.