Formulieren

Het Laboratorium Medische Microbiologie kent de volgende aanvraagformulieren: Voor een goede afhandeling dient een formulier volledig te worden ingevuld, met name de patiëntengegevens en die van de inzender voor de registratie en de gegevens betreffende het materiaal en onderzoek voor de doorlooptijd op het laboratorium.