Opleidingen / stage

Voor wat betreft het onderwijs in de medische microbiologie worden er stagiaires van de MLO en HLO op het laboratorium opgeleid.

Het streven is om minimaal één stagiaire per jaar op te leiden. Hiervoor is het MaasstadLab gecertificeerd als "Erkend Leerbedrijf Laboratoriumtechniek".

Het laboratorium verzorgt in samenwerking met het ErasmusMC te Rotterdam de B-opleiding tot arts-microbioloog.