Maasstad Academie

Sinds haar oprichting op 1 januari 2009 beoogt de Maasstad Academie - een instituut voor opleiding, ontwikkeling en onderzoek - een samenhangend leerklimaat te realiseren, door leren en ontwikkelen in het Maasstad Ziekenhuis geïntegreerd aan te pakken. Centraal hierbij staat dat onze professionals een leven lang leren en innoveren tot een kerncompetentie kunnen maken.