Stadiumindeling Borstkanker

Onder het stadium verstaat men de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid.

Om te kunnen bepalen welke behandeling(en) hij of zij u voorstelt, moet uw specialist weten uit welke soort kankercellen de tumor is ontstaan, hoe kwaadaardig deze zijn en wat het stadium van de ziekte is.

De specialist stelt het stadium van de ziekte vast door onderzoek te doen naar:

  • de plaats en de grootte van de tumor;
  • de mate van doorgroei in het omringende weefsel. De aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren en/of organen elders in het lichaam.

De klinisch patholoog bekijkt al deze kenmerken in het weefsel dat na de operatie is verkregen. De stadiumindeling is belangrijk voor een inschatting van de prognose en het bepalen van de nabehandeling.

Om een helder beeld te krijgen van een tumor en van het stadium van de kanker, gebruikt de klinisch patholoog het TNM-schema. De T staat voor de grootte van de tumor, de N voor de (eventuele) mate waarin de lymfeklieren zijn aangetast. De M geeft aan of er uitzaaiingen zijn en zo ja, waar deze zich bevinden.