24-03-2023

Uitspraak tuchtcollege over internist die voorheen werkzaam was bij Maasstad Ziekenhuis

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam deed vrijdag 24 maart 2023 uitspraak in de zaak tegen de internist die voorheen werkzaam was in het Maasstad Ziekenhuis. Drie coassistenten verwijten de internist (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Het tuchtcollege heeft de zaak ontvankelijk verklaard en heeft besloten dat de internist uit het BIG-register wordt verwijderd. Hierdoor kan hij niet meer als arts werken.

Hoe het tuchtcollege tot dit besluit is gekomen, is hier te lezen.

Grensoverschrijdend gedrag niet geaccepteerd
Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd in het Maasstad Ziekenhuis. Iedereen moet er veilig kunnen werken, leren en verblijven. Dit is ook vastgelegd in de gedragsregels.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze grensoverschrijdend gedrag helpen te voorkomen. Hiervoor wordt continu aandacht gevraagd binnen een ziekenhuisbreed programma.

Internist niet meer werkzaam in Maasstad Ziekenhuis
Sinds de eerste interne melding van grensoverschrijdend gedrag in november 2021 is de internist niet meer aan het werk geweest in ons ziekenhuis.

Opleidingsperiode voltooid
De drie coassistenten werken niet meer in het Maasstad Ziekenhuis, omdat zij hun opleidingsperiode in ons ziekenhuis hebben voltooid.

Strafrechtelijk onderzoek loopt nog
Naast de tuchtzaak loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. In het belang van dat onderzoek kunnen wij geen verdere informatie delen.

Melding maken
Het Maasstad Ziekenhuis vraagt zowel patiënten als medewerkers melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. Het ziekenhuis hanteert duidelijke procedures bij  grensoverschrijdend gedrag en biedt begeleiding aan patiënten en medewerkers indien zij hier behoefte aan hebben.

Patiënten kunnen terecht bij hun behandelaar of bij de klachtenfunctionaris als zij grensoverschrijdend gedrag ervaren in het Maasstad Ziekenhuis. De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar op: 010-2913014 en per mail op: klachtenfunctionaris@maasstadziekenhuis.nl

Eerdere berichtgeving 
Zie ook eerdere berichtgeving over deze zaak: