Adri Bervoets

Mijn naam is Adri Bervoets, ik ben 67 jaar en sinds kort gepensioneerd.

Mijn hele arbeidzame leven was ik betrokken bij de gezondheidszorg. Eerst als leidinggevende in het Sophia Kinderziekenhuis en later als docent en leidinggevende op het Albeda college, afdeling zorg en welzijn. Het opleiden van mensen die werken in de zorg is tot mijn pensioen mijn grote passie geweest. Het overdragen van datgene dat belangrijk is voor zorgvragers en hun netwerk heeft me veel voldoening gegeven. Mijn relatie met het werkveld en hen stimuleren tot het stellen van hoge eisen aan de kwaliteit van opleiden op de werkvloer heeft mij veel arbeidsvreugde gegeven.

Na mijn pensionering is het tijd voor andere zaken. Zo ben ik scriba van onze kerk in Westmaas en zit ik zowel in de redactie van het kerkblad als in een actieve werkgroep die naast de kerkdiensten voor jong en oud van alles organiseert buiten de diensten om. Verder ben ik coördinator van de Voorleesexpress in Rotterdam Zuid en val ik op vrijdag in op een basisschool in Oud -Beijerland bij groep 3 en 4.  Ik heb daarnaast nog tijd en ruimte voor een taak als lid van de patiëntenraad; ik kom in mijn leven nooit tijd tekort, dat is wel een familietrekje.

In grote lijnen denk ik te weten welke eisen patiënten kunnen en mogen stellen aan de kwaliteit van de aan hen geleverde zorg en ik meen dat ik daarvoor de juiste acties zou kunnen ondernemen, ervan uitgaande dat dit alles in een prettig samenwerkend team plaats vindt.