Patiëntenraad

Een patiëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten.

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen tot stand gekomen. Op grond van de bepalingen van die wet zijn zorginstellingen verplicht een patiëntenraad in te stellen.