Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Raad van bestuur

Wie vormen de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis?

  • Mevrouw dr. W.W. Vrijland, bestuurder
    Wietske Vrijland (1971) is sinds 18 september 2017 bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is gepromoveerd op het onderwerp aandoeningen van de buikwand. De opleiding tot chirurg heeft zij gevolgd in het Zuiderziekenhuis, één van de twee voorlopers van het Maasstad Ziekenhuis, en vervolgens in het Erasmus MC en Sint Franciscus Gasthuis. Na voltooien van de opleiding tot chirurg is zij twaalf jaar werkzaam geweest als chirurg met als aandachtsgebied oncologische en buikchirurgie in het Franciscus Gasthuis & Vlietland te Rotterdam. Vanaf 2015 was zij voorzitter van  de medische staf van dit ziekenhuis. Zij vervulde verschillende rollen in haar vakgebied oncologie, zoals voorzitter van het team dat gespecialiseerd is in de behandeling van borstkanker. Haar carrière wordt gekenmerkt door de sterke combinatie van geneeskunde, de daarbij behorende menselijke aspecten en bestuurlijke activiteiten.
  • De heer prof. dr. J. van den Heuvel, interim bestuurder
    Jaap van den Heuvel (1955) is sinds 23 mei 2022 werkzaam als interim bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Hij heeft een geneeskundige en bedrijfseconomische achtergrond. Als bestuurder heeft hij gewerkt bij de Reinier de Graaf groep (Delft), het Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk), het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (Amsterdam). 

Beloning van de bestuurders is conform WNT (Wet Normering Topinkomens).