Raad van bestuur

Wie vormen de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis?

  • Mevrouw dr. W.W. Vrijland, bestuurder
    Wietske Vrijland (1971) is sinds 18 september 2017 bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is gepromoveerd op het onderwerp aandoeningen van de buikwand. De opleiding tot chirurg heeft zij gevolgd in het Zuiderziekenhuis, één van de twee voorlopers van het Maasstad Ziekenhuis, en vervolgens in het Erasmus MC en Sint Franciscus Gasthuis. Na voltooien van de opleiding tot chirurg is zij twaalf jaar werkzaam geweest als chirurg met als aandachtsgebied oncologische en buikchirurgie in het Franciscus Gasthuis & Vlietland te Rotterdam. Vanaf 2015 was zij voorzitter van  de medische staf van dit ziekenhuis. Zij vervulde verschillende rollen in haar vakgebied oncologie, zoals voorzitter van het team dat gespecialiseerd is in de behandeling van borstkanker. Haar carrière wordt gekenmerkt door de sterke combinatie van geneeskunde, de daarbij behorende menselijke aspecten en bestuurlijke activiteiten.
  • De heer S. Dekker, bestuurder

    Sander Dekker (1975) is sinds 1 januari 2023 bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Hij studeerde bestuurskunde en rechten aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in veiligheids- en crisismanagement. Na enige tijd aan de universiteit te hebben gewerkt als onderzoeker en docent, vervulde hij diverse bestuurlijke functies op lokaal en nationaal niveau. Tussen 2006 en 2012 was hij als wethouder in de gemeente Den Haag verantwoordelijk voor onder andere onderwijs, financiën en stadsbeheer. Daarna werd hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2012-2017) en vervolgens minister voor Rechtsbescherming (2017-2022). Sander heeft vanuit zijn eerdere rollen ervaring opgedaan met de jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. 

Beloning van de bestuurders is conform WNT (Wet Normering Topinkomens).

Reglement raad van bestuur

Reglement onkostenvergoeding raad van bestuur