Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Raad van bestuur

Wie vormen de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis?

  • De heer drs. P.M. Langenbach RC, voorzitter raad van bestuur
    Peter Langenbach (1969) is sinds december 2015 werkzaam als lid van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. Per 1 juni 2016 is hij benoemd als voorzitter van de raad van bestuur. Na zijn afstuderen aan de Koninklijke Militaire Academie in 1993 was Peter Langenbach werkzaam in verschillende (financiële) functies bij de Koninklijke Luchtmacht en het Ministerie van Defensie. In 2004 trad hij in dienst van het Elizabeth Ziekenhuis te Tilburg en in de periode 2008 tot en met 2015 werkte hij als financieel directeur en lid van de raad van bestuur voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch. Peter Langenbach is Associate Professor aan de Masteropleiding Financiën in de Gezondheidzorg (TIAS Business School). Ook voltooide hij de studie economie aan de Universiteit van Tilburg, de postdoctorale opleiding controlling aan de Erasmus Universiteit en een executive MBA aan Harvard Business School. Hij is lid van de raad van toezicht van Avans Hogeschool en Traverse Maatschappelijke Opvang. Kenmerkend voor de aanpak van Peter Langenbach is om op alle niveaus verbindend, besluitvaardig en resultaatgericht te zijn. Daarmee inspireert hij zijn collega’s om het elke dag beter te doen voor onze patiënten.

  • Mevrouw dr. W.W. Vrijland, lid raad van bestuur
    Wietske Vrijland (1971) is sinds 18 september 2017 bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is gepromoveerd op het onderwerp aandoeningen van de buikwand. De opleiding tot chirurg heeft zij gevolgd in het Zuiderziekenhuis, één van de twee voorlopers van het Maasstad Ziekenhuis, en vervolgens in het Erasmus MC en Sint Franciscus Gasthuis. Na voltooien van de opleiding tot chirurg is zij twaalf jaar werkzaam geweest als chirurg met als aandachtsgebied oncologische en buikchirurgie in het Franciscus Gasthuis & Vlietland te Rotterdam. Vanaf 2015 was zij voorzitter van  de medische staf van dit ziekenhuis. Zij vervulde verschillende rollen in haar vakgebied oncologie, zoals voorzitter van het team dat gespecialiseerd is in de behandeling van borstkanker. Haar carrière wordt gekenmerkt door de sterke combinatie van geneeskunde, de daarbij behorende menselijke aspecten en bestuurlijke activiteiten.

Beloning van de bestuurders is conform WNT (Wet Normering Topinkomens).