Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Waar staan we voor

Onze missie (wat willen we bereiken)

Het Maasstad Ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Wij doen dat vakkundig en zorgzaam.

Kwaliteit van leven zien wij als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke-, emotionele- en sociale uitdagingen. Patiënten die in een ziekenhuis komen, worden hier in meer of mindere mate in beperkt. Met dit gegeven in ons achterhoofd zorgen wij voor onze patiënten. Ons uiteindelijke doel is om onze patiënten de beste kwaliteit van leven te geven die in hun persoonlijke situatie mogelijk is. Daarbij hebben wij ook oog voor hun naasten.

Onze visie (hoe komen we daar)

Door topklinische en topreferente zorg te bieden waarbij opleiden, kwaliteit en veiligheid voorop staan, optimaliseren we onze zorg en vertrouwen patiënten zich aan ons toe.

Onder optimale zorg verstaan we betrouwbare, gastgerichte patiëntenzorg die continu in ontwikkeling is. Optimale zorg bereik je niet door de concurrentie met elkaar aan te gaan, maar door samen te bekijken hoe je de zorg zo goed mogelijk organiseert. Dit doen we binnen de muren van ons ziekenhuis met onze medewerkers en patiënten, maar ook buiten ons ziekenhuis met verwijzers, collega-ziekenhuizen, zorgverleners en zorgverzekeraars. Samen met de andere zorgverleners in onze regio willen wij de zorg voor patiënten optimaliseren. Hierin zijn we een regionaal toonaangevend ziekenhuis. Afstemming met de gehele zorgketen komt hierbij aan de orde. Het Maasstad Ziekenhuis gaat voorop om deze samenwerking in de regio te stimuleren . Uiteindelijk wordt iedereen daar beter van: de patiënten, verwijzers, collega-ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het Maasstad Ziekenhuis zelf.

 Bovenstaande heeft betekenis voor de volgende primaire doelgroepen:

  • Patiënten bieden wij kwalitatief hoogwaardige zorg met een zo goed mogelijke uitkomst en helpen hen op de juiste plek goede zorg te krijgen (dus niet per definitie bij het Maasstad Ziekenhuis) en dat alles met de belevingswereld van de patiënt als uitgangspunt;
  • Medisch specialisten en medewerkers bieden wij een uitstekende leer- en werkomgeving, waarin zij de best noodzakelijke zorg aan patiënten kunnen verlenen in samenwerking met andere disciplines in het ziekenhuis en andere zorgverleners in de regio;
  • Voor eerstelijns zorgaanbieders zijn wij een deskundige en betrouwbare partner ten behoeve van de patiënt én werken we optimaal samen om wat in de eerste lijn hoort daar te laten;
  • Zorgverzekeraars verzekeren wij van kwalitatief hoogwaardige medische zorg voor hun verzekerden, tegen een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Door te werken aan de betaalbaarheid van de zorg nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • Met collega-ziekenhuizen en andere zorginstellingen maken wij goede afspraken over het op de juiste plek behandelen van patiënten die medische zorg nodig hebben. Hierin nemen wij het voortouw en zijn we een voorbeeld voor andere regio’s.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden verwijzen naar de idealen die wij als organisatie nastreven. Ze vormen een logische verbinding met onze visie en missie. Binnen het Maasstad Ziekenhuis werken we vanuit de volgende waarden:

  • betrouwbaar;
  • deskundig;
  • verbindend;
  • ambitieus;
  • gastgericht.

Onze ambities

De vijf ambities van het Maasstad Ziekenhuis:

1. Kwaliteit en Veiligheid
Kwalitatief goede zorg bieden. Voortdurend én aantoonbaar verbeteren op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

2. Aandacht voor aandacht
Aandacht voor onze patiënten én aandacht voor onze medewerkers.

3. Topklinisch en acuut
Een deskundig ziekenhuis dat opleidt, onderzoek doet en topklinische en acute zorg levert.

4. Netwerkzorg
Een ziekenhuis dat werkt aan verbinden, zowel in de regio met ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, als landelijk als een van de zeven Santeon ziekenhuizen.

5. Financieel gezond en innovatief
Een financieel gezond ziekenhuis, flexibel en transparant, waarbij innovatie centraal staat.