Waar staan we voor

Onze missie (wat willen we bereiken)

Het Maasstad Ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Wij doen dat deskundig en betrouwbaar.

Kwaliteit van leven zien wij als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke-, emotionele- en sociale uitdagingen. Patiënten die in een ziekenhuis komen, worden hier in meer of mindere mate in beperkt. Met dit gegeven in ons achterhoofd zorgen wij voor onze patiënten. Ons uiteindelijke doel is om onze patiënten de beste kwaliteit van leven te geven die in hun persoonlijke situatie mogelijk is. Daarbij hebben wij ook oog voor hun naasten.

Onze visie (hoe komen we daar)

Wij zijn een waardegedreven en toegankelijk topklinisch Santeon ziekenhuis met een duidelijk regionaal en bovenregionaal profiel. We leveren acute en topklinische zorg voor onze patiënten (in afstemming met andere zorginstellingen).
Voor de patiënten in onze nabije omgeving zijn we toegankelijk voor elke medisch specialistische zorgvraag. De behandeling wordt aangeboden in het Maasstad Ziekenhuis of op een andere plaats in ons netwerk waar deze behandeling het best kan worden uitgevoerd.

Bovenstaande heeft betekenis voor de volgende primaire doelgroepen:

  • Patiënten bieden wij kwalitatief hoogwaardige zorg met een zo goed mogelijke uitkomst en helpen hen op de juiste plek goede zorg te krijgen (dus niet per definitie bij het Maasstad Ziekenhuis) en dat alles met de belevingswereld van de patiënt als uitgangspunt;
  • Medisch specialisten en medewerkers bieden wij een uitstekende leer- en werkomgeving, waarin zij de best noodzakelijke zorg aan patiënten kunnen verlenen in samenwerking met andere disciplines in het ziekenhuis en andere zorgverleners in de regio;
  • Voor eerstelijns zorgaanbieders zijn wij een deskundige en betrouwbare partner ten behoeve van de patiënt én werken we optimaal samen om wat in de eerste lijn hoort daar te laten;
  • Zorgverzekeraars verzekeren wij van kwalitatief hoogwaardige medische zorg voor hun verzekerden, tegen een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Door te werken aan de betaalbaarheid van de zorg nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • Met collega-ziekenhuizen en andere zorginstellingen maken wij goede afspraken over het op de juiste plek behandelen van patiënten die medische zorg nodig hebben. Hierin nemen wij het voortouw en zijn we een voorbeeld voor andere regio’s.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden verwijzen naar de idealen die wij als organisatie nastreven. Ze vormen een logische verbinding met onze visie en missie. Binnen het Maasstad Ziekenhuis werken we vanuit de volgende waarden:

  • betrouwbaar;
  • deskundig;
  • verbindend;
  • ambitieus;
  • gastgericht.

Onze ambities

Alles wat we doen, doen we om waarde toe te voegen aan de zorg voor onze patiënten, aan het werkgeluk van onze collega’s, aan onze deskundigheid en aan de samenwerking met onze zorgpartners. Waarde toevoegen doen wij vanuit onze vijf ambities:

1. Aandacht voor Aandacht
We werken gastgericht. We hebben aandacht voor onze patiënten én voor onze collega's.

2. Netwerkzorg
We zijn onderdeel van zorgnetwerken en zijn continu met onze zorgpartners in verbinding. Door samenwerking kunnen we nóg verder verbeteren.

3. Acuut & Topklinisch
We zijn een deskundig ziekenhuis dat acute, topklinische en basiszorg levert. Ook zijn we een opleidingsziekenhuis en doen we onderzoek.

4. Toekomstgericht & Innovatief
We kijken vooruit en spelen in op de uitdagingen die er zijn in de zorg. Wij benutten kansen, zijn vernieuwend én ambitieus.

5. Kwaliteit & Veiligheid
We zijn betrouwbaar en werken voortdurend en aantoonbaar aan verbeteringen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.