Verpleegkundig stafbestuur

Vanuit het verpleegkundig vak leveren verpleegkundigen 24/7 een grote bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Daarom hebben de verpleegkundigen een belangrijke rol in de voortgang en verdere ontwikkeling van het zorgbeleid in het Maasstad Ziekenhuis.

Excellente zorg

De beste zorg voor onze patiënten en verpleegkundige professionaliteit staan daarin centraal. De verpleegkundigen werken vanuit de 8 principes van excellente zorg. Denk hierbij aan een patiëntgerichte zorgcultuur, waarbij gewerkt wordt volgens de meest actuele inzichten en aan verpleegkundig onderzoek voor mogelijke verbeteringen van de verpleegkundige zorg. Ook samenwerking, opleiding- en loopbaanmogelijkheden hebben de volle aandacht. We vinden het belangrijk dat verpleegkundigen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen vak en ontwikkeling en daarbij worden ondersteund.

Verpleegkundige zeggenschap

Verpleegkundige zeggenschap is dus heel belangrijk in het Maasstad Ziekenhuis. Alle verpleegkundigen en verzorgenden die in het Maasstad Ziekenhuis werken, zijn lid van de verpleegkundige staf. Maandelijks is er overleg tussen de vertegenwoordigers  verpleegkundige staf (vvs) en het verpleegkundig stafbestuur (vsb). Het vsb vertegenwoordigt het verpleegkundige domein en is bij veel ziekenhuisbrede overleggen en projecten betrokken. Samen met het medisch stafbestuur zijn zij een stevige sparringpartner voor de raad van bestuur.

Het verpleegkundig stafbestuur van het Maasstad Ziekenhuis bestaat uit maximaal 10 bestuursleden, die 2x per maand vergaderen. 2 bestuursleden, de voorzitter en de vicevoorzitter vormen het dagelijks bestuur. Het vsb wordt ondersteunt door de ambtelijk secretaris. 

Het dagelijks bestuur werkt nauw samen met de dagelijks besturen van de verpleegkundige staven van de Santeon-ziekenhuizen. Zo wordt er een breed gedragen visie gevormd en voorwaarden gecreëerd voor verpleegkundige zeggenschap en beroepsontwikkeling, waarin de beste zorg voor onze patiënten centraal staat.