Marianne van Gink

Ik ben 68 jaar en na 38 jaar werkzaam te zijn geweest als leerkracht alweer een tijdje met pensioen. Naast mijn werkzaamheden in het onderwijs ben ik 9 jaar gemeenteraadslid geweest in mijn woonplaats. Vanaf 2002 ben ik initiatiefnemer geweest van het leesbevorderingsproject Lezen Oke, inmiddels uitgegroeid tot een stichting, waarvan ik een van de bestuurders ben. De stichting voorziet in leesbevordering voor kinderen van 0-12 jaar in de gemeente Ridderkerk.

Ik ben bijna 45 jaar getrouwd, heb 2 volwassen kinderen en ik ben een trotse oma van 2 kleinkinderen, Olivia en Jake. Vanaf 2015 ben ik patiënt in het Maasstad Ziekenhuis bij longgeneeskunde, neurologie, reumatologie en orthopedie.

Sinds december 2016 lid van de patiëntenraad van het Maasstad Ziekenhuis. Tijdens een Open Dag van het ziekenhuis ben ik in gesprek geraakt met de toenmalige leden van de patiëntenraad, met name over een voor mij negatieve ervaring in het ziekenhuis. Dit gesprek heeft er uiteindelijk toe geleid, dat men mij graag in de patiëntenraad wilde opnemen. 

Als patiënt wil ik graag een zinvolle bijdrage leveren aan de patiëntenzorg in dit mooie ziekenhuis.