Eerste Hart Hulp (EHH)

Eerste Hart Hulp (EHH)

(010) 291 34 98

24 uur per dag bereikbaar

Mijn Maasstad Ziekenhuis

Eerste Hart Hulp (EHH)

De Eerste Hart Hulp (EHH) is de spoedeisende hulp voor patiënten met acute hartklachten zoals pijn op de borst, ritmestoornissen (en) of kortademigheid. U kunt op de EHH terecht met een verwijzing door de ambulance, huisarts, huisartsenpost of specialist.

We helpen u zo spoedig mogelijk Routebeschrijving Hartbewaking onderdeel van de EHH Ontmoet de deskundigen

Wilt u meer weten?