Een avond vol informatie over het leven met nierfalen

Wanneer u te horen krijgt dat uw nieren niet voldoende meer functioneren, is dat best lastig. Er moeten keuzes gemaakt worden en u weet misschien niet zo goed wat u wel of juist niet moet doen. Juist om deze reden organiseren de medisch maatschappelijk werkers van de afdeling Nefrologie 5 keer per jaar een informatieavond genaamd de Nierdialoog.

“De Nierdialoog is een informatieavond  waarbij patiënten samen met hun familie of vrienden informatie krijgen over onderwerpen die misschien niet altijd tijdens een gesprek met de arts aanbod komt of onderwerpen die misschien lastig zijn om thuis aan uw naasten te vertellen.“ aldus Antoinette, zij is één van de medisch maatschappelijk werkers die de Nierdialoog organiseert.

 Elke informatieavond heeft een ander thema: transplantatie, voeding, leefstijl en dialysevormen. Antoinette vult aan: “er zijn altijd veel mensen geïnteresseerd in meer informatie over niertransplantatie, daarom komt dit thema 2 keer aan bod.“

 “Vanavond gaan we met patiënten in gesprek over voeding” vertelt Jolein. Jolein is diëtiste gespecialiseerd in de voeding voor mensen met nierfalen. “In plaats van twee uur lang een presentatie te geven, gaan we vandaag echt in gesprek. Zo kunnen  patiënten en hun naasten vragen stellen over wat voor hen belangrijk is. Daarnaast geven we natuurlijk ook handige tips en tricks mee.”

Diëtist Loïs vertelt over zout gebruik tijdens de Nierdialoog

 Diëtist Loïs vertelt over zout gebruik tijdens de Nierdialoog

De groep patiënten is aan het begin van de avond in groepen gedeeld. Elke groep ging aan de slag met een ander onderwerp. Zo stond zoutgebruik, het belang van eiwitten, de vraag ‘waar loopt u tegenaan tijdens het dieet’ en een spel met vragen over het dieet op de agenda.

Naast de diëtisten en de medisch maatschappelijk werkers waren ook wat verpleegkundigen, artsen en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) aanwezig.

 “De Nierdialoog staat niet alleen in het teken van informatie ontvangen. Patiënten vinden ook steun in elkaars verhaal en wisselen ervaringen uit. Alles bij elkaar maakt het een speciale avond!” aldus Jolein.

Bent u er benieuwd naar wanneer de volgende editie van de Nierdialoog plaatsvindt? Kijk dan op www.maasstadziekenhuis.nl/evenementen

Nierfalen is één van de topklinische functies van het Maasstad Ziekenhuis. Een topklinische functie betekent dat ons ziekenhuis zorg aanbiedt die u niet in elk ander ziekenhuis kunt ontvangen. Kijk voor meer informatie over de topklinische zorgfuncties van het Maasstad Ziekenhuis op https://www.maasstadziekenhuis.nl/stz/