Studies

Het Dialysecentrum neemt deel aan verschillende studies.