Terug

Meer over Robot Expertisecentrum

Over de jaren heen heeft het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis meer dan 2.500 ingrepen met behulp van de da Vinci robot uitgevoerd. Daarmee is het ziekenhuis dé ervaringsdeskundige op het gebied van robotoperaties.

Het Maasstad Ziekenhuis beschikt als één van de twee ziekenhuizen in Nederland over twee da Vinci robot systemen. Ook zijn er twee medisch specialisten (uroloog O.S. Klaver en gynaecoloog M. Aktas) werkzaam die officieel benoemd zijn tot opleider (proctor) en daardoor bevoegd zijn om scholing te geven aan artsen van andere ziekenhuizen die een da Vinci systeem hebben geïnstalleerd. In het Robot Expertisecentrum in Rotterdam kunnen patiënten met meerdere aandoeningen waaronder prostaatkanker, vernauwing van het nierbekken, nierkanker, verzakkingen aan de baarmoeder en vaginatop, baarmoederverwijdering, verwijdering myomen (vleesbomen) en endeldarmkanker terecht voor een behandeling met de da Vinci Robot.

Voordelen Expertisecentrum

 Hieronder vindt u de voordelen van het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis op een rij:

Veilig, betrouwbaar en deskundig

Het Maasstad Ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland (sinds 2009) die gebruik maakt van de da Vinci robot bij de operatie van prostaatkanker,...

Het Maasstad Ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland (sinds 2009) die gebruik maakt van de da Vinci robot bij de operatie van prostaatkanker, nierkanker en vernauwing van het nierbekken en endeldarmkanker.

De chirurgen en medewerkers van de operatiekamer hebben daardoor veel kennis in huis over robotchirurgie. Bij de behandeling van verzakkingen van de baarmoeder en vaginatop is het Maasstad Ziekenhuis lange tijd zelfs het enige ziekenhuis in Nederland geweest waarbij gynaecologen opereren met behulp van de da Vinci robot. De da Vinci robot helpt de chirurg om complexere operaties via een kijkoperatie te verrichten. De chirurg neemt plaats achter een console en stuurt de robotarmen aan doordat zijn vingers via zogenoemde joysticks via een computer met het instrumentarium zijn verbonden. Hierdoor kan de chirurg uiterst secuur te werk gaan. 

Specialisten met de meeste ervaring

Meer dan één derde van alle operaties die met de da Vinci robot in Nederland worden uitgevoerd, vindt plaats in het Maasstad Ziekenhuis.

Meer dan één derde van alle operaties die met de da Vinci robot in Nederland worden uitgevoerd, vindt plaats in het Maasstad Ziekenhuis.

In het Maasstad Ziekenhuis werken specialisten met de meeste ervaring op het gebied van robotoperaties in Nederland. Uroloog O.S. Klaver heeft door zijn jarenlange ervaring met de da Vinci robot een grote expertise opgebouwd. Uroloog D.C.D. de Lange is toegelegd op robotgeassisteerde nierchirurgie, in het bijzonder het verwijderen van niertumoren (partiële nefrectomie). Ook zijn er binnen het Maasstad Ziekenhuis twee gynaecologen, te weten F. Tjin Asjoe en M. Aktas, speciaal opgeleid om gynaecologische aandoeningen met de robot te behandelen, zoals verzakkingen van de baarmoeder en vaginatop, endometriose behandeling, baarmoederverwijdering en verwijderen van myomen (vleesbomen).

Prostaatoperaties per ziekenhuis (bron ZiZo (zichtbare zorg) beheerd door het Kwaliteitsonderzoek)

Ziekenhuis Aantal  
Maasstad Ziekenhuis 272  
NKI-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis  256  
Rijnstate  145  
St. Antonius Ziekenhuis  130  
Jeroen Bosch Ziekenhuis 128  
St. Franciscus Vlietland groep 116  
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 115  
Ziekenhuisgroep Twente 112  
VU Medisch Centrum 90  
Treant Zorggroep 84  
Universitair Medisch Centrum Utrecht 83  
Bravis Ziekenhuis 82  
Zuyderland Medisch Centrum 82  
Máxima Medisch Centrum 71  
Zorgpartners Friesland 70  
Isala 67  
Universitair Medisch Centrum Radboud 66  
ZorgSaam 48  
Erasmus MC 47  
Meander Medisch Centrum 43  
Catharina Ziekenhuis 43  
Leids Universitair Medisch Centrum 40  
Viecuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg 39  
Amphia 36  
Gelre Ziekenhuizen 34  
Antonius Sneek 33  
Laurentius Ziekenhuis Roermond 32  
Bernhoven 31  
Academisch Ziekenhuis Maastricht 30  
MC Groep 26  
Westfries Gasthuis 26  
MCA Gemini Groep 25  
Martini Ziekenhuis 22  
Elkerliek Ziekenhuis 22  
Ziekenhuis Amstelland  21  
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 10  
Saxenburgh Groep 5

 

Bij het Robot Epertisecentrum weet u dat u in ervaren handen bent.

Samenwerking

Het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis heeft een boven regionale functie. Zo worden patiënten vanuit verschillende ziekenhuizen verwezen voor...

Het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis heeft een boven regionale functie. Zo worden patiënten vanuit verschillende ziekenhuizen verwezen voor behandeling met behulp van de da Vinci robot.

Binnen het Robot Expertisecentrum werken de urologen van het Maasstad Ziekenhuis al enkele jaren nauw samen met de urologen van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Zo kunnen ook patiënten uit het Albert Schweitzer Ziekenhuis gebruik maken van de voordelen van een operatie met behulp van de robot. Ook de patiënten van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis & Spijkenisse Medisch Centrum worden geopereerd in het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis.

null

Blaas-, prostaat- en nierzorg

Het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC hebben de krachten gebundeld in oncologische prostaat-, blaas- en nierzorg.

Het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC hebben de krachten gebundeld in oncologische prostaat-, blaas- en nierzorg.

Uroloog Sjoerd Klaver van het  Maasstad Ziekenhuis is één van de specialisten van het Blaaskankercentrum in het Erasmus MC. Deze regionale samenwerking heeft tot doel om kennis te bundelen over blaaskanker en op die manier behandelplannen voor patiënten te optimaliseren.

Stijging aantal blaaskankerpatiënten

Blaaskanker is de vijfde meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en de tiende meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het aantal nieuwe gevallen per jaar in Nederland is in tien jaar tijd gestegen van 4.465 naar meer dan 6.150 patiënten. Het Maasstad Ziekenhuis staat in de top vijf van Nederlandse ziekenhuizen die de complexe blaasoperatie – als onderdeel van de behandeling – het meest uitvoert.

Spreekuur voor gevorderde blaaskanker

Patiënten die blaaskanker in een gevorderd stadium hebben, worden vanuit de Coöperatie Zorg op Zuid – een intensieve samenwerking tussen het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en het Maasstad Ziekenhuis – naar het spreekuur van het Blaaskankercentrum in het Erasmus MC verwezen. Dit spreekuur brengt een team van urologen, bestralingsartsen, oncologen, radiologen, een patholoog, een seksuoloog en verpleegkundigen uit de regio samen. Met de kennis en ervaring binnen dit specialistische team wordt een persoonlijk behandelplan voor de patiënt opgesteld. Na het geleverde advies – en na overleg met de patiënt – wordt bepaald op welke locatie de behandelingen het best kunnen plaatsvinden. In veel gevallen is dit in het Maasstad Ziekenhuis mogelijk.

Multidisciplinair overleg prostaatkanker en nierkanker

Al langere tijd worden patiënten vanuit de Coöperatie Zorg op Zuid, op donderdagochtend op de polikliniek Urologie van het Maasstad Ziekenhuis gezien door een multidisciplinair team vanuit het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis. Dezelfde middag worden deze patiënten in dit team besproken en wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Gezamenlijk met de patiënt wordt de uiteindelijk keuze voor een behandeling gemaakt en ingezet.

Robot Expertisecentrum

Het Maasstad Ziekenhuis is één van de eerste Nederlandse ziekenhuizen dat startte met robotchirurgie en beschikt als enige ziekenhuis in Nederland over twee ‘da Vinci Robot’ systemen. Het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis voert bovendien al jaren de meeste urologische operaties – met behulp van de da Vinci Robot – uit in Nederland.

Robot Expertisecentrum internationaal erkend als opleidingscentrum voor robotgeassisteerde operaties

Het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis is in 2016 internationaal erkend als opleidingscentrum voor urologen die robotgeassisteerde operaties...

Het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis is in 2016 internationaal erkend als opleidingscentrum voor urologen die robotgeassisteerde operaties uit willen voeren. De komende vijf jaar is het Robot Expertisecentrum officieel benoemd tot ‘ERUS Robotic Training Centre’. Slechts vier ziekenhuizen in Nederland en zestien ziekenhuizen in Europa ontvingen deze certificering van de European Board of Urology en European School of Urology.

Twee da Vinci Robot systemen

Het Maasstad Ziekenhuis beschikt als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland over twee da Vinci Robot systemen. Deze twee systemen kunnen gekoppeld worden, zodat het mogelijk is om medisch specialisten veilig op te leiden. De medisch specialist in opleiding kan meekijken en onder directe supervisie opereren. Uroloog Klaver van het Maasstad Ziekenhuis is in 2010 al officieel benoemd tot opleider (proctor). Hij is bevoegd om scholing te geven aan medisch specialisten van andere ziekenhuizen met een da Vinci Robot.

Dokter Klaver

Dokter Klaver leidt medisch specialisten op in het uitvoeren van robotgeassisteerde operaties.

Meer dan 3.000 operaties met de da Vinci Robot

Het Maasstad Ziekenhuis was in 2009 één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die gebruik maakte van de da Vinci Robot bij operaties van prostaatkanker, nierkanker en vernauwing van het nierbekken en endeldarmkanker. De afgelopen jaren heeft het Robot Expertisecentrum meer dan 3.500 ingrepen – waarvan 2.600 urologische operaties – met behulp van de da Vinci Robot uitgevoerd en is hiermee koploper in Nederland. Meer recentelijk worden in het Maasstad Ziekenhuis ook veelvuldig operaties van onder meer blaaskanker, baarmoederkanker, longkanker en slokdarmkanker met de robot verricht.

 

 

ProstaatKankerStichting

De patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker en hun naasten.

De patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker en hun naasten.

De ProstaatKankerStichting biedt lotgenotencontact, geeft voorlichting en informatie en behartigen de belangen van mannen met prostaatkanker en hun naasten en stimuleren wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer op de website www.prostaatkankerstichting.nl of bekijk het filmpje van de ProstaatKankerStichting over prostaatkanker.

Lotgenotenbijeenkomst voor prostaatkankerpatiënten
Samen met de ProstaatKankerStichting organiseren wij informele bijeenkomsten voor mannen met prostaatkanker en hun partners. Hier vindt u meer informatie waaronder over de data van de bijeenkomsten. Ook kunt u zich hier aanmelden voor één van de lotgenotenbijeenkomsten. 

Onderzoekscentrum

De medisch specialisten verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis doen blijvend onderzoek naar de resultaten van robotchirurgie.

De medisch specialisten verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis doen blijvend onderzoek naar de resultaten van robotchirurgie.

Om deze resultaten goed bij te houden, kunt u gevraagd worden om vragenlijst in te vullen of medewerking te verlenen aan wetenschappelijke studies. Uiteraard wordt uw privacy geborgd.

Diverse publicaties

De medisch specialisten hebben meerdere internationale publicaties en voordrachten op het gebied van robotchirurgie op hun naam staan.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.