Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg

(010) 291 21 42
Mijn Maasstad Ziekenhuis

Palliatieve Zorg

Ondersteuning ook als genezing niet meer mogelijk is.

Als uw specialist of uw huisarts u heeft verteld dat er geen behandeling meer is die een kans geeft op genezing, is dat voor u en uw naasten een hele schok. Niet meer kunnen genezen wil niet zeggen dat er geen behandel- of begeleidingsmogelijkheden meer zijn.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Routebeschrijving
Keurmerk Ontmoet de deskundigen Nazorg voor nabestaanden Samenwerking met betrokken instanties

Wilt u meer weten?