Wachttijd Behandeling

Op deze pagina ziet u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en onderzoek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:

  • een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts
  • onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames
  • comorbiditeit bij patiënt (2 of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes)

De gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd:

 

Behandelingen Weken Dagen
Baarmoederverwijdering 10 65
Besnijdenis (Urologie) 10 69
Borstvergroting 29 201
Borstverkleining 29 209
Buikwandcorrectie 22 148
Carpaal Tunnel Syndroom (Neurochirurgie) 21 144
Carpaal Tunnel Syndroom (orthopedie, plastische chirurgie) 20 135
Dikkedarm (deel van) verwijdering 2 12
Dikkedarmkanker verwijdering 2 12
Dotterbehandeling 3 21
Dupuytren 16 108
Galblaas 10 70
Hernia 7 48
Incontinentie vrouw 11 77
Kijkoperatie knie 7 43
Liesbreuk 10 65
Maagkanker 6 36
Meniscus en/of kniebanden 8 54
Mohs chirurgie 7 43
Neus-/keelamandelen (tonsillectomie/adenotomie 8 56
Neustussenschot 17 118
Oorbuisjes 8 55
Operatieve verwijdering borstkanker 3 16
Ovariumkanker 2 10
Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom 4 28
Ruggenmergstimulatie 2 14
Slokdarm verwijdering 6 37
Spataderen 6 38
Spataderen (chirurgisch) 35 239
Staar 22 148
Sterilisatie man (Urologie) 9 63
Sterilisatie vrouw (Gynaecologie) 6 37
Stressincontinentie 9 61
Totale heup operatie 6 42
Totale knie operatie 9 59
Vaatchirurgie (PAOD) 1 2
Vernauwing halsslagader 1 6

Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt de wachttijd gepubliceerd in weken. De actuele wachttijd vindt u onder de kolom 'dagen'.

Laatst gewijzigd: per 1 juli 2024