Wachttijd Behandeling

Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:

  • een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts
  • onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames
  • comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes)

De gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd:

 

Behandelingen Weken Dagen
Aneurysma van aorta 2 11
Baarmoederverwijdering 7 45
Besnijdenis (Urologie) 8 50
Borstvergroting 29 201
Borstverkleining 29 209
Buikwandcorrectie 22 148
Carpaal Tunnel Syndroom (orthopedie, plastische chirurgie) 3 21
Carpaal Tunnel Syndroom (Neurochirurgie) 8 50
Dotterbehandeling 1 2
Dikkedarmkanker verwijdering 2 12
Dikkedarm (deel van) verwijdering 2 12
Dupuytren 3 21
Galblaas 4 25
Hernia 8 56
Incontinentie vrouw 12 84
Kijkoperatie knie 4 26
Liesbreuk 8 54
Meniscus en/of kniebanden 5 30
Neus-/keelamandelen (tonsillectomie/adenotomie 9 63
Neustussenschot 11 72
Oorbuisjes 9 58
Operatieve verwijdering borstkanker 3 16
Ovariumkanker 2 10
Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom 4 28
Ruggenmergstimulatie 2 14
Slokdarmkanker 2 13
Spataderen 6 38
Spataderen (chirurgisch) 35 239
Staar 30 207
Sterilisatie man (Urologie) 8 51
Sterilisatie vrouw 12 83
Stressincontinentie 11 72
Totale heup operatie 7 49
Totale knie operatie 9 57
Maagkanker 6 36
Vaatchirurgie (PAOD) 1 7
Vernauwing halsslagader 1 6
Mohs chirurgie 3 19

Laatst gewijzigd: per 1 juni 2023